اجسام

حيوانات تابان نورشان

دسته بندی :‌ <-CategoryName-> ،
&lt;p&gt;حيوانات تابان نورشان را از طريق پديده ي شب تابي توليد مي کنند. در حيوانات شب تاب، ترکيبات شيميايي با هم ترکيب مي شوند تا درخشش را ايجاد کنند. پيده ي شب تابي خيلي به صرفه تر از ملتهب کردن است. اين پديده نه گرما نياز دارد نه آن را توليد مي کند، به همين علت گاهي از آن به عنوان نور سرد نام برده مي شود.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;دانشمندان از 2500 سال پيش يک طرز تفکر ابتدايي براي تفاوت بين شب تابي و افروختگي ( ملتهب شدن و داغ شدن ) داشته اند. در قرن 17 محققان فعاليت هاي خود را براي يافتن چگونگي توليد نور توسط خود حيوانات را شروع کردند. اما از آنجا که حيوانات مختلف از مواد مختلفي براي توليد نور استفاده مي کنند دانشمندان هنوز دقيقاًنمي دانند که هر کدام از گونه هاي شب تاب چگونه نور توليد مي کنند. در برخي مواد، دانشمندان نتوانسته اند بفهمند که يک حيوان چرا نور توليد مي کند يا چگونه خاموش و روشن کردن آن را کنترل مي کنند. مطالعه بر روي شب تابي، سخت است چون بيشتر حيوانات وقتي گرفته مي شوند، ديگر به شب تابي نمي پردازند. در ديگر موارد، فرآيند گرفتن اين حيوانات، به اعضاي توليد کننده ي نور آنها آسيب مي زند.&lt;/p&gt;

برچسب ها : <-TagName-> ,
+ نوشته شده در 6 اسفند 1396ساعت 18:22 توسط بهمن | | تعداد بازدید : 88

نورهاي توليدي

دسته بندی :‌ <-CategoryName-> ،
&lt;p&gt;&amp;nbsp;عکس هايي مانند اين معمولاً براي نشان دادن خاصيت شب تابي استفاده مي شود. (اما بعضي وقتها هم اصلاً به اين خاصيت مربوط نمی شوند). اين تصوير رويايي، نتيجه ي انعکاس نور فلاش از يک عروس دريايي است.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;بسياري از حيوانات از نورهاي توليدي خودشان همانند چراغ قوه و نورافکني که انسان ها استفاده مي کنند، استفاده مي کنند. اما حيوانات نور را از راه خيلي متفاوت تري نسبت به آنچه که در لامپ هاي ما رخ مي دهد، توليد مي کنند، لامپ هاي سنتي نور را با ملتهب کردن يک رشته سيم توليد مي کنند. يک رشته درون لامپ به شدت داغ مي شود و از خود نور ساطع مي کند. اين فرآيند يک اشکال به خصوصي دارد و آن هم اين است که براي توليد گرماي کافي جهت دستيابي به نور مناسب انرژي زيادي تلف مي شود.&lt;/p&gt;

برچسب ها : <-TagName-> ,
+ نوشته شده در 6 اسفند 1396ساعت 18:22 توسط بهمن | | تعداد بازدید : 91

حس بينايي

دسته بندی :‌ <-CategoryName-> ،
&lt;p&gt;حيواناتي که از حس بينايي خود براي پيدا کردن راه خود استفاده مي کنند ، به طور کلي وقتي که نور نباشد، براي پرسه زدن دچار سختي مي شوند. بعضي، مثل: جغدها، چشمان خيلي بزرگي دارند که نور زيادي را جمع مي کنند. آنها همچنين از ديگر حس هاي خود براي جمع آوري اطلاعات درباره ي پيرامون خود استفاده مي کنند.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;از طرف ديگر، انسان ها تلاش زيادي براي توليد منابع نور قابل حمل و اکثراً مصنوعي انجام داده اند از مشعل گرفته تا لامپ هاي معمولي و اخيراً هم LED. برخي از موجودات، روش کاملاً متفاوتي دارند. آنها خودشان نور توليد مي کنند و آن را در داخل بدن خود به اين طرف و آن طرف مي برند.&lt;/p&gt;

برچسب ها : <-TagName-> ,
+ نوشته شده در 6 اسفند 1396ساعت 18:21 توسط بهمن | | تعداد بازدید : 81

نیروهای وارد بر جسم

دسته بندی :‌ <-CategoryName-> ،
&lt;p&gt;در این رابطه F برایند نیروهای وارد بر جسم، m جرم جسم و a شتاب است. این رابطه به معادله بنیادین مکانیک کلاسیک معروف است که مطابق آن، شتاب یک جسم برابر است با نیروهای خالص وارده تقسیم بر جرم جسم. معمولاً قانون دوم نیوتن را با استفاده از اندازه حرکت تعریف می کنند. اندازه حرکت جسمی به جرم m که با سرعت v حرکت کی کند از رابطه زیر تعریف می شود:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;p=mv&lt;br /&gt;که در آن p اندازه ی حرکت است با توجه به اینکه شتاب مشتق سرعت است خواهیم داشت:&lt;br /&gt;F=dp/dt&lt;br /&gt;سومین قانون می‌گوید که هرگاه جسمی به جسم دیگری نیرو وارد کند، جسم دوم نیز نیرویی به همان بزرگی ولی در سوی مخالف بر جسم اول وارد می‌کند و برآیند کنش همزمان این دو نیرو باعث حرکت شتابدار می‌شود.&lt;/p&gt;

برچسب ها : <-TagName-> ,
+ نوشته شده در 6 اسفند 1396ساعت 18:21 توسط بهمن | | تعداد بازدید : 81

نیوتن

دسته بندی :‌ <-CategoryName-> ،
&lt;p&gt;در سال ۱۶۸۴ م.در سال ۱۶۸۴ م. نیوتن که مطالعات خود را درباره‌ی گرانش و چگونگی حرکت سیارات کامل کرده بود، رساله ای در این مورد نوشت که بسیار مورد توجه ادموند هالی منجم معروف انگلیسی قرار گرفت. با تشویق و پیگیری او سرانجام نیوتن کتابش را تکمیل و با سرمایه هالی منتشر کرد. کتاب (Philosophiae Naturalis Principia Mathematica) اصول ریاضی فلسفه‌ی طبیعی بر جهان علم بویژه فیزیک تأثیری عظیم گذاشت و بعضی آن را بزرگترین کتاب علمی تاریخ دانسته اند.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;کپلر نتوانسته بود توضیح دهد که چرا مدار سیاره‌ها بیضی است و چه نیرویی آنها را به حرکت در می‌آورد. همچنین مشخص نبود که به چه علت سرعت مداری سیارات وقتی به خورشید نزدیکتر می شوند، افزایش می‌یابد.نیوتن در کتاب اصول ریاضی فلسفه طبیعی به تمامی این پرسش ها پاسخ گفت. او ثابت کرد که نیروی کشش میان اجسام آسمانی، طبق قانون ” عکس مربع” عمل می‎کند یعنی مقدار نیروی گرانش میان خورشید و یک سیاره متناسب است با عکس مجذور فاصله میان آن دو. او با تحلیل ریاضی نشان داد که قانون عکس مربع به ناگزیر مسیر حرکت سیاره ها را بیضی می‎سازد. آنگاه او گام بلند دیگری برداشت و قانون گرانش عمومی را وضع کرد که به موجب آن هر جسمی در عالم به هر جسم دیگری و چگونگی حرکت سیارات کامل کرده بود، رساله ای در این مورد نوشت که بسیار مورد توجه ادموند هالی منجم معروف انگلیسی قرار گرفت. با تشویق و پیگیری او سرانجام نیوتن کتابش را تکمیل و با سرمایه هالی منتشر کرد. کتاب (Philosophiae Naturalis Principia Mathematica) اصول ریاضی فلسفه‌ی طبیعی بر جهان علم بویژه فیزیک تأثیری عظیم گذاشت و بعضی آن را بزرگترین کتاب علمی تاریخ دانسته اند.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;کپلر نتوانسته بود توضیح دهد که چرا مدار سیاره‌ها بیضی است و چه نیرویی آنها را به حرکت در می‌آورد. همچنین مشخص نبود که به چه علت سرعت مداری سیارات وقتی به خورشید نزدیکتر می شوند، افزایش می‌یابد.نیوتن در کتاب اصول ریاضی فلسفه طبیعی به تمامی این پرسش ها پاسخ گفت. او ثابت کرد که نیروی کشش میان اجسام آسمانی، طبق قانون ” عکس مربع” عمل می‎کند یعنی مقدار نیروی گرانش میان خورشید و یک سیاره متناسب است با عکس مجذور فاصله میان آن دو. او با تحلیل ریاضی نشان داد که قانون عکس مربع به ناگزیر مسیر حرکت سیاره ها را بیضی می‎سازد. آنگاه او گام بلند دیگری برداشت و قانون گرانش عمومی را وضع کرد که به موجب آن هر جسمی در عالم به هر جسم دیگری&lt;/p&gt;

برچسب ها : <-TagName-> ,
+ نوشته شده در 6 اسفند 1396ساعت 18:20 توسط بهمن | | تعداد بازدید : 76

اصول ریاضی فلسفه‌ی طبیعی

دسته بندی :‌ <-CategoryName-> ،
&lt;p&gt;نیوتن در سال ۱۶۸۷ م. “اصول ریاضی فلسفه‌ی طبیعی” را به نگارش درآورد. در این کتاب او مفهوم گرانش عمومی را مطرح ساخت و با تشریح قوانین حرکت اجسام، علم مکانیک کلاسیک را پایه گذاشت. نیوتن همچنین در افتخار تکمیل حساب دیفرانسیل با ویلهلم گوتفرید لایب نیتز ریاضیدان آلمانی شریک است. نام نیوتن با انقلاب علمی در اروپا و ارتقاء تئوری خورشید- مرکزی (heliocentrism) پیوند خورده است. او نخستین کسی است که قواعد طبیعی حاکم بر گردشهای زمینی و آسمانی را کشف کرد. وی همچنین توانست برای اثبات قوانین حرکت سیّارات کپلر برهان‎های ریاضی بیابد. در جهت بسط قوانین نامبرده، او این جستار را مطرح کرد که مدار اجرام آسمانی ( مانند ستارگان دنباله دار) لزوما بیضوی نیست بلکه&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;می تواند هذلولی یا سهمی نیز باشد. افزون بر اینها، نیوتن پس از آزمایش‎های دقیق دریافت که نور سفید ترکیبی است از تمام رنگ های موجود در رنگین‌کمان. در آن دوران دروس دانشکده عموما بر پایه‎ ی آموزه‌های ارسطو تنظیم می‎شد ولی نیوتن ترجیح می‎داد که با اندیشه ‎های مترقی‎ تر فیلسوفان نوگرایی چون دکارت، گالیله، کپرنیک و کپلر آشنا شود. در ۱۶۶۵ م. او موفق به کشف قضیه‌ی دو جمله‌ای در جبر شد. یافته ‎ای که بعدها به ابداع حساب دیفرانسیل انجامید.&lt;/p&gt;

برچسب ها : <-TagName-> ,
+ نوشته شده در 6 اسفند 1396ساعت 18:20 توسط بهمن | | تعداد بازدید : 75

اهمیت قوانین

دسته بندی :‌ <-CategoryName-> ،
&lt;p&gt;اهمیت قوانین نیوتن در جهان شمول بودن آنها است. تفکیک نیروها و در نتیجه پیدا کردن نیروی موثر بر یک جسم برای بررسی و پیشگویی حرکت آتی جسم، اهمیت زیادی دارد. همین تشخیص نیروی موثر وارد بر جسم است که جهان شمول بودن قوانین نیوتن و زیبایی آن را جلوه گر می سازد. زیبایی و جذابیت این قوانین در ظاهر ساده و مفاهیم عمیق و بنیادی آن است که وجوه مشترک و تفاوت های حرکت یا سکون سنگی بر سطح زمین را با گردش سیاره ای غول پیکر به دور یک ستاره را تحت قوانینی خاص توضیح می دهد. این دست آورد بزرگ نتیجه کار و کوشش چند هزار ساله ی اندیشمندان بود که سرانجام توسط نیوتن تدوین شد. نگاهی گذرا به تاریخ علم فیزیک، نشان می دهد که انسانهای اندیشمند چه زحمات طاقت فرسایی را تحمل کردند و چه هزینه ی سنگینی را پرداختند تا معادلات حرکت شناخته و مطرح گردد. بهمین دلیل در چند فصل گذشته ی این کتاب گوشه ی کوچکی از مصائب اندیشمندان درج گردید تا ارزش این قوانین مطرح گردد. بی دلیل نیست که هنگامیکه قوانین نیوتن فرمول بندی و مطرح شد، تاریخ علم و سرنوشت بشریت دگرگون شد. در این فصل تلاش می شود قوانین نیوتن تشریح گردد و در فصول بعدی زمینه های منطقی و مشکلات آنها بررسی خواهد شد.&lt;/p&gt;

برچسب ها : <-TagName-> ,
+ نوشته شده در 25 اسفند 1396ساعت 18:12 توسط بهمن | | تعداد بازدید : 66

عضویت در وبلاگ

نام کاربری : <-SignUp-UserName->
رمز عبور : <-SignUp-Password->
تکرار رمز عبور : <-SignUp-RePassword->
ایمیل : <-SignUp-Email->
نام و نام خانوادگی : <-SignUp-Name->
کد امنیتی : <-SignUp-Captcha-Image-> <-SignUp-Captcha->
<-SignUp-Button->

ورود به وبلاگ

نام کاربری : <-SignIn-UserName->
رمز عبور : <-SignIn-Password->
<-SignIn-Button->

فراموشی رمز عبور

نام کاربری : <-Forget-UserName->
ایمیل : <-Forget-Email->
کد امنیتی : <-Forget-Captcha-Image-> <-Forget-Captcha->
<-Forget-Button->

ویرایش مشخصات

نام کاربری : <-Edit-UserName->
رمز عبور فعلی : <-Edit-CurrentPassword->
رمز عبور جدید : <-Edit-NewPassword->
تکرار رمز عبور جدید : <-Edit-ReNewPassword->
ایمیل : <-Edit-Email->
نام و نام خانوادگی : <-Edit-Name->
<-Edit-Button->

ارسال مطلب جدید

عنوان :
<-SendPost-Title->
<-SendPost-Content->
[ ادامه مطلب ]
<-SendPost-MoreContent->
[ حذف ادامه مطلب ]
برچسب ها :
<-SendPost-Tags->
موضوع :
<-SendPost-Category->
<-SendPost-Button->

صفحه قبل 1 صفحه بعد